Zmena!

Vernisáž výstavy Cyril a Metod očami detí /projekt s finančnou podporou MK SR/ sa uskutoční v náhradnom termíne 4.3.2014 o 13. hod.v Minigalérii Mestskej knižnice v Trenč. Tepliciach.