Podujatia - máj 2014

 

 

25.4.-10.5.2014

 Výstava diel ruského umelca

OĽGA KUSKOVÁ-OVSEPIAN

Výstava obrazov ruského maliara

Anatolija Jerošina

Organizátor výstavy Jednota dôchodcov Trenč. Teplice

Sprievodné akcie

         Workshop   

          -vhodné pre žiakov výtvarného oddelenia ZUŠ Trenč. Teplice

15.5.-29.5.2014

ODKAZ BRATOV ČAPKOVCOV

Výstava prác študentov SUŠ v Trenčíne

Sprievodné akcie

        Karel Čapek: Rozprávka psia

        prezentácia- Rozprávka psia, moderná rozprávka

                                - vhodné pre 4. ročník, 5. ročník ZŠ

   
        Prehľad tvorby Karla Čapka

         s dôrazom na tvorbu pre deti a mládež

                               - vhodné pre 8. ročník, 9. ročník ZŠ

16.5.2014

LES UKRYTÝ V KNIHE - 3.tematický kufrík

Čítanie kníh s lesnou tematikou, besedy a stretnutia s poľovníkom a ďalšie tvorivé činnosti pre deti

                                      - vhodné pre ŠKD