Jarmok Mateja Hrebendu

Marec - mesiac knihy je príležitosťou na organizovanie zaujímavých podujatí pre našich čitateľov.

Jarmok Mateja Hrebendu je určený pre žiakov základných škôl.

Besedy knihách  s pani Elenkou Gazdíkovou.