Žiaci zo ZŠ Andreja Bagara navštívili knižnicu

19.12.2012 15:42

Vianočné zvyky a tradície - prezentácia

Vianočný príbeh - čítanie s porozumením

Kniha môj priateľ - práca s textom