Zdobili sme vianočný stromček

04.12.2013 17:09

Deti  ŠKD otvorili ďalší tematický kufrík - prečítali vianočné rozprávky,

vyrobili vianočné ozdoby - Mikulášikov

a spoločne vyzdobili vianočný stromček v knižnici.