Výstava - Trenčianske Teplice očami mladých fotografov

03.12.2012 16:00

Dňa 3. decembra bola vernisáž výstavy "Trenčianske Teplice očami mladých fotografov".

Na výstave ste mohli vidieť veľké čiernobiele panorámy Trenčianskych Teplíc a farebné fotografie mesta a prírody.

Vystavovalo 7 autorov - Tomáš Somr, Samuel Hrádel, Róbert Koreň, Michaela Niejadlíková,

Jakub Hollý, Michal Žovinec a Andrej Opet.

Naše poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám pomohli zrealizovať túto výstavu.