Stretnutie so spisovateľkou pani Katarínou Hudecovou

11.01.2013 11:18

Typ podujatia: Príprava výstavy z priležitosti 85 narodenín, beseda o jej živote a diele.

Dátum a čas konania: 11.1.2013