Stretnutie so šarkanom

02.10.2012 08:00

 

2. – 3. 10. 2012

Stretnutie so šarkanom

(tvorivé dielne, rozprávky o šarkanoch ) 

pre deti MŠ

 

 

 

(zdroj foto: MS Trenc.Teplice)