Slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice

08.11.2012 12:00

Naši prváci už poznajú prvé písmená abecedy, a tak nastal vhodný čas na požičanie prvej knihy.

V knižnici sa deti oboznámili s pravidlami správania a dostali možnosť bezplatného zápisu za čitateľa.

Tešíme sa na nových malých čitateľov.