S Popoluškou v knižnici

08.03.2013 14:35

Názov podujatia: S Popoluškou v knižnici

Dátum: 7.3.2013

Typ podujatia: rozprávková prezentácia pre žiakov l. stupňa ZŠ A. Bagara Trenč. Teplice