Rok 2013

01.01.2013 11:13

Mestská knižnica v Trenč. Tepliciach pripravuje pre verejnosť rôzne typy kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí.

  • zážitkové čítanie
  • autorské čítanie
  • besedy
  • hodiny informačnej prípravy
  • klubové stretnutia
  • literárne podujatia
  • prednášky a semináre
  • prezentácie nových kníh
  • výstavy

    Vstup na všetky podujatia je voľný.