Prváci v Minigalérii

05.06.2013 13:24

Žiaci 1.roč. zo ZŠ A. Bagara v Trenč.Tepliciach navštívili výstavu Diela malých umelcov . Výstava sa im veľmi páčila.

Naša knižnica spolupracuje s prvákmi priebežne počas celého roka a sledujeme ako sa im darí v čítaní. Dnes nás veľmi prekvapili, pretože zvládli nielen techniku čítania , ale aj čítanie s porozumením.Gratulujeme!!!