Prezentácia kníh

08.10.2013 00:00

Pozývame Vás na "prezentáciu kníh" zakúpených s finačnou podporou MKSR

spojenú s autogramiádou knihy Jesenné nadhľady I. autorky Sidónie Bôcikovej - Šmarhanovskej

21.10.. 2013 o 15.30hod.