Ponukový list- apríl 2013

09.04.2013 17:53

Les ukrytý v knihe. Rozprávanie o lese,o prírode, zvieratkách- prezentácia, kvíz.   Podujatie určené žiakom 1. stup. , ŠKD, MŠ