POĎTE S NAMI DO ROZPRÁVKY

08.03.2013 14:36

Názov podujatia: Poďte s nami do rozprávky

Dátum: 15.3. 2013

Typ podujatia: prezentácia , dramatizácia

                        - určené pre žiakov 2.roč. ZŠ