PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

28.10.2013 13:14

Pozývame prváčikov do kráľovstva detských kníh na Pasovanie za čitateľa knižnice.

Hravou formou sa oboznámia so všetkým, čo im knižnica ponúka.