MDD v knižnici

28.05.2013 14:24

        Mestská knižnica pripravila 31.5.2013  Popoludnie zábavných hier, súťaží.

         V knižnici bola veselá nálada, hoci vonku husto pršalo. Deti, naši malí čitatelia ,oslavovali MDD.