Marianna Grznárová: MAŤKO A KUBKO

22.10.2012 12:44

 

22. – 26. 10. 2012

Marianna Grznárová: MAŤKO  A KUBKO

( zážitkové čítanie spojené s tvorivými dielňami )

pre deti 1. – 4. roč. ZŠ