"Kúpiť-prečítať-darovať"

10.04.2013 15:10

Milí čitatelia a priatelia !

 

Mestská knižnica Trenčianske Teplice pripravuje akciu

 

„Kúpiť –   prečítať    -  darovať „

 

Ak ste kúpili novú knihu / rok vydania  2010 -  2013 / ,o ktorej viete, že sa po jej prečítaní k nej viac nevrátite – darujte ju knižnici.

 

V priestoroch knižnice bude zverejnený zoznam darcov kníh.

Cieľom našej akcie je rozšíriť knižničný fond o novšie tituly.

 

Ďakujeme                               Mestská knižnica