KNIHY - NAŠI PRIATELIA

13.03.2013 12:17

2.Názov podujatia: KNIHY - NAŠI PRIATELIA

Termín:  13.3.2013

Typ podujatia: zážitkové čítanie, dramatizácia rozprávky ,ktorú pripravili deti

   z ŠKD Trenč. Teplice pre žiakov Špeciálnej školy internátnej v Trenč. Teplej