Fašiangovníci

13.02.2013 12:00

Typ podujatia:

Prezentácia ľudových zvykov a tradícii

Čítanie s porozumením, práca s literárnym textom

pre žiakov 8.roč. ZŠ