AKO VZNIKLA KNIHA

20.03.2013 22:18

Názov podujatia: AKO VZNIKLA KNIHA

Termín:15.03.2013

Typ podujatia:  prezentácia , čítanie s porozumením,

beseda so spisovateľkou p. E. Gazdíkovou

  • pre žiakov ZŠ s MŠ Omšenie