Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že od 13.05.2020 bude opäť poskytovať svoje služby.

Dočasne však budú upravené otváracie hodiny a to nasledovne:

STREDA    8:30-12:00     13:00-17:00 hod.

 

Pravidlá návštevy

knižnice počas pandémie koronavírusu:

 • Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest
 • Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky
 • V priestoroch knižnice sa môžu zdržiavať max. 4 osoby v obmedzenom čase
 • Pre seniorov je odporúčaný čas na návštevu od 9:00 do 11:00 hod.
 • Dočasne nie je možné využívať počítač pre verejnosť

 

 

 

 

                 

 

 

POZOR  ZMENA!!!

OTVÁRACIE HODINY:

(od 07.01.2020)

 

PONDELOK     8.30-12.00    13.00-17.00 hod.

UTOROK         8.30-12.00    13.00-16.00 hod.

STREDA          8.30-12.00    13.00-16.00 hod.

ŠTVRTOK        8.30-12.00    13.00-16.00 hod.

PIATOK           8.30-12.00    13.00-15.00 hod.

 

 

 

Aj v tomto roku Mestská knižnica podala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, v rámci programu Akvizícia knižníc.

A opäť bol projekt s názvom ,,Tajomstvá ukryté v knihách“ úspešný a odborná komisia ho podporila sumou 2 000€.  Mesto spolufinancovalo nákup kníh sumou 175€. Za celkovú sumu sa nakúpilo 192 knižných titulov.

Cieľom projektu je doplnenie a obnova knižničného fondu nielen o nové tituly súčasných autorov, o ktoré prejavujú čitatelia stále väčší záujem, ale aj o diela našich či svetových klasikov. Doplnilo sa oddelenie literatúry pre deti a mládež o knihy, ktoré korešpondujú s mimočítankovým a povinným čítaním, ktoré majú školy vo svojich osnovách. Taktiež sa doplnilo cudzojazyčné oddelenie o ďalšie knihy v anglickom jazyku pre deti, mládež ale aj dospelých. A samozrejme oddelenie beletrie pre dospelých o nové tituly slovenských ale i zahraničných autorov.

( Zoznam kníh zakúpených s pomocou FPU sa nachádza na pravej strane stránky)

 

 

 


SLUŽBY

 • výpožičné služby absenčné a prezenčné
 • výpožičky periodík absenčné a prezenčné
 • faktografické a bibliografické informácie
 • rezervovanie knižničných dokumentov
 • predlžovanie výpožičnej lehoty
 • zabezpečenie prístupu na internet
   

AKO SA STAŤ ČITATEĽOM

Po vyplnení prihlášky a uhradení členského poplatku sa môžete stať čitateľom. Po zaevidovaní do zoznamu čitateľov Vám bude vystavený čitateľský preukaz. Kúpeľní hostia môžu využívať služby knižnice počas liečebného pobytu.

 

ČLENSKÉ  POPLATKY   UPOMIENKY
dospelí:   2,00 € 1. upomienka  1,00 €
deti do 15 rokov:   1,00 € 2. upomienka  2,50 €
študenti a dôchodcovia: 1,00 € 3. upomienka  3,50 €
kúpeľní hostia:   1,50 €  

 

 

 

AKUÁLNE V KNIŽNICI

 

 • Pri príležitosti Mesiaca knihy, v marci, postupne všetky triedy

Základnej školy Andreja Bagara a staršie deti

Materskej školy navštívili našu Mestskú knižnicu.

Celkovo nás prišlo pozrieť skoro 240 detí.

 

 

 

 

    

 

 • Prezentácia a krst 32. básnickej zbierky pani Katky Hudecovej sa uskutočnila v Mestskej knižnici dňa 27.04.2017.

Podujatie zorganizovalo Mesto Trenčianske Teplice v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom.

(viac foto vo fotogalérii vľavo)

 

 

 

 

 • V našej knižnici sa aj tento rok v marci, ktorý je venovaný knihe, uskutočnilo zopár akcií s deťmi.

Spolu nás navštívilo  145 žiakov z deviatich tried ZŠ A. Bagara a dve triedy (40 detí) z MŠ.

Deti čítali, kreslili ale hlavne spoznávali knižnicu a knihy, ktoré ponúka.

(viac foto vo fotogalérii vľavo)

 

 

 

      

Fotogaléria