POZOR  ZMENA!!!

OTVÁRACIE HODINY:

 

 

               PONDELOK      8:30-12:00   13:00-17:00

                    UTOROK           8:30-12:00   13:00-15:30     

STREDA                    ZATVORENÉ

                 ŠTVRTOK           8:30-12:00   13:00-15:30

PIATOK                     ZATVORENÉ 

 

 

V roku 2021 Mestská knižnica podala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, v rámci programu Akvizícia knižníc.

A opäť bol projekt s názvom ,,Minulosť, na ktorú nesmieme zabudnúť“ úspešný a odborná komisia ho podporila sumou 1 600€.  Mesto spolufinancovalo nákup kníh sumou 300€. Za celkovú sumu sa nakúpilo 157 knižných titulov.

Cieľom projektu je doplnenie a obnova knižničného fondu o nové tituly vypovedajúce o osudoch ľudí, ktorí prežili peklo holokaustu. Sú to príbehy, ktoré sa ťažko čítajú, ale napriek tomu by namali zostať zabudnuté.  Doplnilo sa aj oddelenie literatúry pre deti a mládež a samozrejme oddelenie beletrie pre dospelých o nové tituly slovenských ale i zahraničných autorov.

 


 

 

 

 

Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach

ponúka svojim čitateľom 316 nových knižných titulov

zakúpených z finančných zdrojov poskytnutých

Fondom na podporu umenia.

Knižničný fond sa doplnil o tituly rôznych žánrov,

slovenskej aj svetovej literatúry,

určených pre detských i dospelých čitateľov.

 

Nech sa páči, nové knižky na Vás už čakajú!

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá návštevy knižnice:

 • Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (Vyhláška ÚVZ č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).
 • Dočasne nie je možné využívať počítač pre verejnosť
 • Všetky osoby, ktorým bude umožnený vstup, musia dodržiavať hygienické opatrenia prijaté  v súvislosti s ochorením COVID-19 (rúško, dezinfekcia, odstup).

 

 

 

SLUŽBY

 • výpožičné služby absenčné a prezenčné
 • výpožičky periodík absenčné a prezenčné
 • faktografické a bibliografické informácie
 • rezervovanie knižničných dokumentov
 • predlžovanie výpožičnej lehoty
 • zabezpečenie prístupu na internet
   

AKO SA STAŤ ČITATEĽOM

Po vyplnení prihlášky a uhradení členského poplatku sa môžete stať čitateľom. Po zaevidovaní do zoznamu čitateľov Vám bude vystavený čitateľský preukaz. Kúpeľní hostia môžu využívať služby knižnice počas liečebného pobytu.

 

ČLENSKÉ  POPLATKY   UPOMIENKY
dospelí:   2,00 € 1. upomienka  1,00 €
deti do 15 rokov:   1,00 € 2. upomienka  2,50 €
študenti a dôchodcovia: 1,00 € 3. upomienka  3,50 €
kúpeľní hostia:   1,50 €  

 

 


 2020

 

 

Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach v tomto roku opäť podala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, v rámci programu Akvizícia knižnica.

Aj keď boli podmienky kvôli pandémii koronavírusu  sťažené, na vypracovanie a podanie projektu boli len dva týždne, odborná komisia podporila projekt ,, Nákup knižničného fondu pre vzdelávanie aj oddych“ v plnej žiadanej sume 4 000€. Vďaka tejto finančnej pomoci sa bude môcť rozšíriť knižničný fond o viac ako 300 nových titulov.

Jeden zo žánrov, na ktorý sa chce knižnica v tomto projekte zamerať sú biografie, autobiografie či životopisné romány. Čítanie o slávnych osobnostiach je mnohokrát inšpirujúce. Čítanie životopisných kníh prináša jedinečnú možnosť sledovať cestu, ktorú museli títo slávni ľudia prejsť. Samozrejme dokúpia sa ďalšie knižné tituly aj do oddelenia literatúry pre deti a mládež a oddelenia cudzojazyčnej literatúry pre čitateľov všetkých vekových kategórii. Nové tituly v slovenskom ale aj anglickom jazyku sa u mladých čitateľov tešia veľkej popularite. V neposlednom rade sa doplní o nové knižné jednotky aj oddelenie beletrie pre dospelých.

Realizáciou projektu sa očakáva zvýšenie počtu čitateľov v knižnici zo strany detského aj dospelého čitateľa, ako aj zvýšenie a zatraktívnenie ponuky služieb v Mestskej knižnici.

 

      

 

2019

 

 

 

V roku 2019 Mestská knižnica podala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, v rámci programu Akvizícia knižníc.

A opäť bol projekt s názvom ,,Tajomstvá ukryté v knihách“ úspešný a odborná komisia ho podporila sumou 2 000€.  Mesto spolufinancovalo nákup kníh sumou 175€. Za celkovú sumu sa nakúpilo 192 knižných titulov.

Cieľom projektu je doplnenie a obnova knižničného fondu nielen o nové tituly súčasných autorov, o ktoré prejavujú čitatelia stále väčší záujem, ale aj o diela našich či svetových klasikov. Doplnilo sa oddelenie literatúry pre deti a mládež o knihy, ktoré korešpondujú s mimočítankovým a povinným čítaním, ktoré majú školy vo svojich osnovách. Taktiež sa doplnilo cudzojazyčné oddelenie o ďalšie knihy v anglickom jazyku pre deti, mládež ale aj dospelých. A samozrejme oddelenie beletrie pre dospelých o nové tituly slovenských ale i zahraničných autorov.

( Zoznam kníh zakúpených s pomocou FPU sa nachádza na pravej strane stránky)

 

 
     
     
     
     

 

AKUÁLNE V KNIŽNICI

 

 • Pri príležitosti Mesiaca knihy, v marci, postupne všetky triedy

Základnej školy Andreja Bagara a staršie deti

Materskej školy navštívili našu Mestskú knižnicu.

Celkovo nás prišlo pozrieť skoro 240 detí.

 

 

 

 

    

 

 • Prezentácia a krst 32. básnickej zbierky pani Katky Hudecovej sa uskutočnila v Mestskej knižnici dňa 27.04.2017.

Podujatie zorganizovalo Mesto Trenčianske Teplice v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom.

(viac foto vo fotogalérii vľavo)

 

 

 

 

 • V našej knižnici sa aj tento rok v marci, ktorý je venovaný knihe, uskutočnilo zopár akcií s deťmi.

Spolu nás navštívilo  145 žiakov z deviatich tried ZŠ A. Bagara a dve triedy (40 detí) z MŠ.

Deti čítali, kreslili ale hlavne spoznávali knižnicu a knihy, ktoré ponúka.

(viac foto vo fotogalérii vľavo)

 

 

 

      

Fotogaléria